ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ สิงคโปร์ – พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือ สิงคโปร์ – พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือ สิงคโปร์ – พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – สิงคโปร์ 3วัน 2คืน กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ทคลัง), มาเลเซีย


ล่องเรือ สิงคโปร์ – พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) – สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0119
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
04 ม.ค. 66 - 26 เม.ย. 66
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 WED Singapore 20.00
2 THU Kuala Lumper (Port Klang) 10.00 20.00
3 FRI Singapore 10.00

วันที่ 1 : WED

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
29 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 Inside Staterroom 11,900 9,800 - - 16,000
Balcony Stateroom 15,500 12,500 - - 21,600
05 เม.ย. 66 - 07 เม.ย. 66 Inside Staterroom 11,900 9,800 - - 16,000
Balcony Stateroom 15,500 12,500 - - 21,600
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 Inside Staterroom 11,900 9,800 - - 16,000
Balcony Stateroom 15,500 12,500 - - 21,600
19 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 Inside Staterroom 11,900 9,800 - - 16,000
Balcony Stateroom 15,500 12,500 - - 21,600
26 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 Inside Staterroom 11,900 9,800 - - 16,000
Balcony Stateroom 15,500 12,500 - - 21,600

29 Mar - 31 Mar 23
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,800 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท
พักเดี่ยว
21,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,800 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท
พักเดี่ยว
21,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,800 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท
พักเดี่ยว
21,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,800 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท
พักเดี่ยว
21,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,800 บาท
พักเดี่ยว
16,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500 บาท
พักเดี่ยว
21,600 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง