ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน-ไนเมเคิน-วีเร่-ร็อตเตอร์ดัม-โชนโฮเฟ่น-ซานดัม-อัมสเตอร์ดัม


ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน
รหัสทัวร์
CRU_0127
จำนวนวันเดินทาง
8วัน
กำหนดการเดินทาง
08 ส.ค. 66 - 08 ส.ค. 66
เดินทางโดย
River Empress
River Empress
ราคาเริ่มต้น
185,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 อัมสเตอร์ดัม (ลงเรือ)
2 อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน
3 ฮาร์ลิงเงน
4 ไนเมเคิน
5 วีเร่
6 ร็อตเตอร์ดัม, โชนโฮเฟ่น
7 โชนโฮเฟ่น, ซานดัม, อัมสเตอร์ดัม
8 อัมสเตอร์ดัม (ออกจากเรือ)

วันที่ 1 :

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม (ลงเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ฮาร์ลิงเงน
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ไนเมเคิน
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
วีเร่
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ร็อตเตอร์ดัม, โชนโฮเฟ่น
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
โชนโฮเฟ่น, ซานดัม, อัมสเตอร์ดัม
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม (ออกจากเรือ)
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
08 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 185,000 - - - -

08 Aug - 16 Aug 23
(ห้องพัก : )

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
185,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง