ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ COSTA SERENA THAI & CAMBODIA & VIETNAM 5วัน 4คืน

ล่องเรือสำราญ COSTA SERENA THAI & CAMBODIA & VIETNAM 5วัน 4คืน

ล่องเรือ COSTA SERENA THAI & CAMBODIA & VIETNAM แหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก- เกาะสมุย – แหลมฉบัง


ล่องเรือสำราญ COSTA SERENA THAI & CAMBODIA & VIETNAM 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
CRU_0130
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
19 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66
เดินทางโดย
Costa Serena
Costa Serena
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ศุกร์ 19 พ.ค. 66 แหลมฉบัง - 16.00 น.
2 เสาร์ 20 พ.ค. 66 สีหนุวิลล์ 08.00 น. 16.00 น.
3 อาทิตย์ 21 พ.ค. 66 เกาะฟู่ก๊วก 07.00 น. 17.00 น.
4 จันทร์ 22 พ.ค. 66 เกาะสมุย 08.30 น. 18.00 น.
5 อังคาร 23 พ.ค. 66 แหลมฉบัง 08.00 น. -

วันที่ 1 : (ศุกร์, 19 พ.ค. 66)

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
สีหนุวิลล์
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
เกาะฟู่ก๊วก
เวลาเรือถึง
07.00 น.
เวลาเรือออก
17.00 น.

ท่าเรือ
เกาะสมุย
เวลาเรือถึง
08.30 น.
เวลาเรือออก
18.00 น.

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 14,999 7,999 3,999 - 7,000
15,999 7,999 3,999 - 7,000
9,999 7,999 3,999 - 7,000
10,999 7,999 3,999 - -
21,999 9,999 5,999 - -
11,999 18,999 3,999 - 7,000
12,999 7,999 3,999 - -
26,999 9,999 5,999 - -

19 May - 23 May 23
(ห้องพัก : )

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
10,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
5,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
18,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
26,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง