ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ THAILAND & VIETNAM & THAILAND 5 DAYS 4 NIGHTS

ล่องเรือ THAILAND & VIETNAM & THAILAND  5 DAYS  4 NIGHTS

ล่องเรือ THAILAND & VIETNAM & THAILAND 5 DAYS 4 NIGHTS แหลมฉบัง–ฟู่หมี-แหลมฉบัง


ล่องเรือ THAILAND & VIETNAM & THAILAND  5 DAYS  4 NIGHTS
รหัสทัวร์
CRU_0131
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
12 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
เดินทางโดย
Costa Serena
Costa Serena
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ศุกร์ 12 พ.ค. 66 แหลมฉบัง - 16.00 น.
2 เสาร์ 13 พ.ค. 66 น่านน้ำสากล - -
3 อาทิตย์ 14 พ.ค. 66 ฟู่หมี 08.00 น. 18.00 น.
4 จันทร์ 15 พ.ค. 66 น่านน้ำสากล - -
5 อังคาร 16 พ.ค. 66 แหลมฉบัง 08.00 น. -

วันที่ 1 : (ศุกร์, 12 พ.ค. 66)

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 น.

ท่าเรือ
น่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฟู่หมี
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
18.00 น.

ท่าเรือ
น่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เวลาเรือถึง
08.00 น.
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 14,999 7,999 3,999 - 7,000
15,999 7,999 3,999 - 7,000
9,999 7,999 3,999 - 7,000
10,999 7,999 3,999 - -
21,999 9,999 5,999 - -
11,999 7,999 3,999 - 7,000
12,999 7,999 3,999 - -
26,999 9,999 5,999 - -

12 May - 16 May 23
(ห้องพัก : )

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
9,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
10,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
5,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
3,999 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
26,999 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
9,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง