ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ อิตาลี มอลตา สเปน ฝรั่งเศส


ล่องเรือสำราญ MSC WORLD EUROPA เมดิเตอร์เรเนียน 4 ประเทศ
รหัสทัวร์
CRU_0153
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
MSC World Europa
MSC World Europa
ราคาเริ่มต้น
31,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN Genoa (Portofine), Italy - 16.00 / 18.00
2 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023 13.00 / 07.00 20.00 / 19.00
3 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023 09.00 19.00 / 17.00
4 WED Valletta, Malta 08.00 / 10.00 17.00
5 THU At Sea - -
6 FRI Barcelona, Spain 09.00 / 07.00 18.00
7 SAT Marseille (Provence), France 07.00 / 08.00 18.00
8 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 -

วันที่ 1 : SUN

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
16.00 / 18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia (Rom) Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
13.00 / 07.00
เวลาเรือออก
20.00 / 19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo Italy Nov,Dec 2023
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00 / 17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00 / 10.00
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00 / 07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00 / 08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
11 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 40,900 - - - -
18 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 35,900 - - - -
46,900 - - - -
25 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 50,900 - - - -
44,900 - - - -
74,900 - - - -
02 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 61,900 - - - -
55,900 - - - -
59,900 - - - -
83,900 - - - -
09 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 59,900 - - - -
48,900 - - - -
60,900 - - - -
16 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 66,900 - - - -
47,900 - - - -
67,900 - - - -
23 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 61,900 - - - -
50,900 - - - -
56,900 - - - -
30 ก.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 62,900 - - - -
52,900 - - - -
60,900 - - - -
80,900 - - - -
06 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 58,900 - - - -
52,900 - - - -
60,900 - - - -
13 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 65,900 - - - -
52,900 - - - -
67,900 - - - -
20 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 60,900 - - - -
52,900 - - - -
59,900 - - - -
27 ส.ค. 66 - 03 ก.ย. 66 60,900 - - - -
52,900 - - - -
58,900 - - - -
80,900 - - - -
03 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 58,900 - - - -
50,900 - - - -
56,900 - - - -
85,900 - - - -
10 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 56,900 - - - -
48,900 - - - -
54,900 - - - -
66,900 - - - -
17 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 52,900 - - - -
44,900 - - - -
50,900 - - - -
72,900 - - - -
24 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 53,900 - - - -
42,900 - - - -
51,900 - - - -
75,900 - - - -
01 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 48,900 - - - -
40,900 - - - -
46,900 - - - -
73,900 - - - -
08 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 44,900 - - - -
38,900 - - - -
42,900 - - - -
77,900 - - - -
15 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 48,900 - - - -
38,900 - - - -
46,900 - - - -
68,900 - - - -
22 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 46,900 - - - -
38,900 - - - -
44,900 - - - -
68,900 - - - -
29 ต.ค. 66 - 05 พ.ย. 66 46,900 - - - -
38,900 - - - -
44,900 - - - -
68,900 - - - -
12 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 45,900 - - - -
34,900 - - - -
41,900 - - - -
63,900 - - - -
19 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 44,900 - - - -
33,900 - - - -
40,900 - - - -
62,900 - - - -
26 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 42,900 - - - -
31,900 - - - -
38,900 - - - -
60,900 - - - -
03 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 42,900 - - - -
31,900 - - - -
38,900 - - - -
60,900 - - - -
10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 39,900 - - - -
29,900 - - - -
36,900 - - - -
58,900 - - - -
17 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 43,900 - - - -
33,900 - - - -
40,900 - - - -
62,900 - - - -
24 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 65,900 - - - -
55,900 - - - -
62,900 - - - -
84,900 - - - -
31 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 68,900 - - - -
59,900 - - - -
65,900 - - - -
95,900 - - - -

11 Jun - 18 Jun 23
(ห้องพัก : )

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
74,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
61,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
83,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
47,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
67,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
61,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
80,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
67,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
80,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
85,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
56,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
54,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
66,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
52,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
50,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
72,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
53,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
51,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
75,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
73,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
77,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
48,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
46,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
45,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
41,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
63,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
44,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
42,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
31,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
38,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
60,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
39,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
29,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
58,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
43,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
40,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
55,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
84,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
68,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
59,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
65,900 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
95,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง