เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา ง้อไบ๊ 6วัน 5คืน ชมอุทยานภูเขา 4 ดรุณี ซื่อกูเหนียงซาน เที่ยวชมหมู่บ้านธิเบตเจี้ยจวี ตานปา ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ หุบเขาซวงเฉียวโกว

รหัสทัวร์

CN_3U00015

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

16 ก.พ. 67 - 02 ก.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

31,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

มิ.ย. 67

31,999฿

13-18

31,999฿

27-02ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

31,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู

Day : 2

เฉิงตู – ง้อไบ๊(รวมรถเหมาอุทยาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นลง) – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว

Day : 3

ง้อไบ๊ – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน –ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ – ตูเจียงเยี่ยน – จัตุรัสหยางเทียนอู่– สะพานหนานเฉียว

Day : 4

ตูเจียงเยี่ยน - ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนียงซาน) –หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)- ตานปา

Day : 5

ตานปา - หมู่บ้านทิเบตเจี๋ยจวี – เฉิงตู

Day : 6

เฉิงตู – ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ –สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง