เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน 5คืน “ซิปไลน์” นั่งสลิงข้ามแกรนด์แคนยอน ความยาว 358 เมตร ความสูงจากพื้น 300 เมตร ลิฟต์แก้ว 3 ตอน สร้างอยู่ริมหน้าผา ส่วนหนึ่งฝังอยู่ในภูเขาอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนหน้าผา ดินแดนสวรรค์หุบเขาพันยอด รู้จักกันดีเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ดังระดับโลกเรื่อง "อวตาร” โชว์จิ้งจอกขาว กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ความรักของนางจิ้งจอกขาวที่ตกหลุกรักมนุษย์ สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองฟ่งหวง

รหัสทัวร์

CN_SL00052

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

09 ก.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

31,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

32,999฿

09-14

ส.ค. 67

32,999฿

27-01ก.ย.

ก.ย. 67

32,999฿

17-22

32,999฿

21-26

32,999฿

24-29

ต.ค. 67

33,999฿

14-19

33,999฿

18-23

33,999฿

21-26

33,999฿

23-28

32,999฿

31-05พ.ย.

พ.ย. 67

32,999฿

05-10

32,999฿

14-19

32,999฿

23-28

32,999฿

29-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

31,999฿

08-13

32,999฿

10-15

32,999฿

20-25

34,999฿

26-31

37,999฿

28-02ม.ค.

37,999฿

30-04ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

27 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

33,999

33,999

33,999

5,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

33,999

33,999

33,999

5,000

-

-

20

21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

33,999

33,999

33,999

5,000

-

-

20

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

33,999

33,999

33,999

5,000

-

-

20

31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

05 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

08 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

31,999

31,999

31,999

5,000

-

-

20

10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67

32,999

32,999

32,999

5,000

-

-

20

26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

34,999

34,999

34,999

5,000

-

-

20

28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

37,999

37,999

37,999

5,000

-

-

20

30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

37,999

37,999

37,999

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา– นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน

Day : 2

สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น

Day : 3

ฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ประตูสวรรค์ – โชว์นางจิ้งจอกขาว

Day : 4

เขาอวตาร (ลิฟท์แก้ว) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้า) – สวนจอมพลเฮ่อหลง – ภาพวาดทราย

Day : 5

แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

Day : 6

อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา – ฉางซา – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง