เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE 3วัน 2คืน

ชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รหัสทัวร์

SG_TR00012

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

01 ธ.ค. 66 - 28 มี.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

10,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Scoot Airline

ธ.ค. 66

12,999฿

01-03

13,999฿

09-11

11,999฿

15-17

11,999฿

16-18

13,999฿

28-30

13,999฿

29-31

14,999฿

31-02ม.ค.

ม.ค. 67

13,999฿

01-03

11,999฿

12-14

11,999฿

19-21

11,999฿

26-28

ก.พ. 67

11,999฿

02-04

10,999฿

03-05

11,999฿

16-18

11,999฿

17-19

12,999฿

23-25

13,999฿

24-26

มี.ค. 67

11,999฿

01-03

10,999฿

02-04

11,999฿

07-09

12,999฿

08-10

11,999฿

09-11

11,999฿

10-12

11,999฿

14-16

12,999฿

15-17

11,999฿

16-18

11,999฿

21-23

12,999฿

22-24

11,999฿

23-25

11,999฿

24-26

11,999฿

28-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66

13,999

13,499

12,999

4,900

3,000

-

31

15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66

13,999

13,499

12,999

4,900

3,000

-

31

29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

13,999

13,499

12,999

4,900

3,000

-

31

31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67

14,999

14,499

13,999

4,900

3,000

-

31

01 ม.ค. 67 - 03 ม.ค. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,000

-

31

12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

30

26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

02 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

03 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67

10,999

10,499

9,999

4,900

3,000

-

31

16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67

12,999

12,499

11,999

4,900

3,000

-

31

24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67

13,999

13,499

12,999

4,900

3,000

-

31

01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67

11,999

11,499

10,499

4,900

3,000

-

31

02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67

10,999

10,499

9,999

4,900

3,000

-

31

07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

12,999

12,499

11,999

4,900

3,000

-

31

09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67

11,999

12,499

11,999

4,900

3,000

-

31

10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

11,999

11,499

10,999

4,900

3,000

-

31

14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

11,999

11,999

10,999

4,900

3,000

-

31

15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

12,999

11,999

10,999

4,900

3,000

-

31

16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

11,999

10,999

9,999

4,900

3,000

-

31

21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67

11,999

10,999

9,999

4,900

3,000

-

31

22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

12,999

11,999

10,999

4,900

3,000

-

31

23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

11,999

10,999

9,999

4,900

3,000

-

31

24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

11,999

10,999

9,999

4,900

3,000

-

31

28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67

11,999

10,999

9,999

4,900

3,000

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – -คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน (D)

Day : 2

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: Haji Lane - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)

Day : 3

เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง