เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss-Germany-Netherland 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss-Germany-Netherland 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss-Germany-Netherland 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss-Germany-Netherland 8วัน 5คืน ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส-บาเซิล ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-อัมสเตอร์ดัม โวเลนดัมหมู่บ้านชาวประมง-ซานซานหมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม

รหัสทัวร์

CH_EK00022

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

29 มี.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

95,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ธ.ค. 66

95,900฿

03-10

95,900฿

10-17

95,900฿

17-24

105,900฿

24-31

105,900฿

29-05ม.ค.

105,900฿

31-07ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

95,900

-

-

18,900

-

-

25

17 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66

95,900

-

-

18,900

-

-

25

24 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

105,900

-

-

18,900

-

-

25

29 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67

105,900

-

-

18,900

-

-

25

31 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67

105,900

-

-

18,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ประเทศไทย

Day : 2

ประเทศไทย - ซูริค - ลูเซิร์น

Day : 3

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส-บาเซิล

Day : 4

ปราสาทเมืองไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ท

Day : 5

ล่องเรือแม่น้ำไรน์อันสุดแสนจะโรแมนติก – อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

Day : 6

ล่องเรือหลังคากระจก-หมู่บ้านโวเลนดัม

Day : 7

อัมสเตอร์ดัม

Day : 8

ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง