ทัวร์จีน PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N

ทัวร์จีน PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N

ทัวร์จีน PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน - จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า) - เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า


ทัวร์จีน PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N
รหัสทัวร์
KJCN_TG00029
จำนวนวันเดินทาง
6วัน5คืน
กำหนดการเดินทาง
22 มิ.ย. 66 - 10 ส.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครเฉิงตู
 • วันที่

  2

  ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว)
 • วันที่

  4

  อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า) - เมืองเม่าเสี้ยน
 • วันที่

  5

  เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • วันที่

  6

  ถนนคนเดินชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ

22 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
9900.00 บาท
เด็กทารก
15000.00 บาท
จอยแลนด์
30999.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,999 บาท
เด็กมีเตียง
43,999 บาท
พักเดี่ยว
9900.00 บาท
เด็กทารก
15000.00 บาท
จอยแลนด์
34999.00 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,999 บาท
เด็กมีเตียง
45,999 บาท
พักเดี่ยว
9900.00 บาท
เด็กทารก
15000.00 บาท
จอยแลนด์
36999.00 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 39,999 39,999 - 9,900 15,000 30,999 25
06 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 43,999 43,999 - 9,900 15,000 34,999 25
10 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 45,999 45,999 - 9,900 15,000 36,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน