เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี SUPER PRO 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์ตุรกี SUPER PRO 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์ตุรกี SUPER PRO 8วัน 5คืน (W5)

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน (บลูมอสก์) สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดรม ตลาดสไปร์ท ม้าไม้จำลอง ชานัคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย คาราวานชาราย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา หุบเขานกพิราบ ชมวิวเกอเรเม่ นครไต้ดินชาตัค หุบเซาอุชิซาร์ ทะเลสาบเกลือ พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก ทะเลสาบโกลจุก หอคอยกาลาตา จตุรัสทักซิม

รหัสทัวร์

TR_W500016

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

08 พ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

26,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mahan Air

มิ.ย. 67

30,555฿

14-21

30,555฿

28-05ก.ค.

ก.ค. 67

26,999฿

05-12

32,999฿

19-26

ส.ค. 67

32,999฿

09-16

30,999฿

23-30

ก.ย. 67

30,999฿

06-13

30,999฿

20-27

30,999฿

27-04ต.ค.

ต.ค. 67

32,999฿

11-18

32,999฿

18-25

35,999฿

25-01พ.ย.

พ.ย. 67

35,999฿

01-08

35,999฿

08-15

35,999฿

15-22

35,999฿

22-29

37,999฿

29-06ธ.ค.

ธ.ค. 67

39,999฿

04-11

35,999฿

13-20

37,999฿

20-27

44,999฿

25-01ม.ค.

45,999฿

27-03ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 มิ.ย. 67 - 05 ก.ค. 67

30,555

30,555

30,555

8,900

18,900

18,900

36

05 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67

26,999

30,888

30,888

8,900

18,900

18,900

36

19 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

32,999

32,999

32,999

8,900

18,900

18,900

36

09 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

32,999

32,999

32,999

8,900

18,900

18,900

36

23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

30,999

31,999

31,999

8,900

18,900

18,900

36

06 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

30,999

31,999

31,999

8,900

18,900

18,900

36

20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

30,999

31,999

31,999

8,900

18,900

18,900

36

27 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

30,999

31,999

31,999

8,900

18,900

18,900

36

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

32,999

32,999

32,999

8,900

18,900

18,900

36

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

32,999

32,999

32,999

8,900

18,900

18,900

36

25 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

8,900

18,900

18,900

36

01 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

8,900

18,900

18,900

36

08 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

8,900

18,900

18,900

36

15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

8,900

18,900

18,900

36

22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

35,999

35,999

35,999

8,900

18,900

18,900

36

29 พ.ย. 67 - 06 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

8,900

18,900

18,900

36

04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

39,999

39,999

39,999

8,900

18,900

18,900

36

13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

35,999

35,999

35,999

8,900

18,900

18,900

36

20 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67

37,999

37,999

37,999

8,900

18,900

18,900

36

25 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

44,999

44,999

44,999

8,900

18,900

18,900

36

27 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

45,999

45,999

45,999

8,900

18,900

18,900

36

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

Day : 2

สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี)- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย (ภายนอก) - ตลาดสไปร์ท – เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง

Day : 3

เมืองชานัคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย

Day : 4

เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - แวะถ่ายรูปคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย

Day : 5

*OPTIONAL* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า

Day : 6

เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก - เมืองโบลู - ทะเลสาบโกลจุก - เมืองอิสตันบูล - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม

Day : 7

ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานกรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)

Day : 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง