เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติ 2 วัน เต็ม 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติ 2 วัน เต็ม 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา อิสระเยี่ยมญาติ 2 วัน เต็ม 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน ศาลเจ้ามังกรเขียว สะพานวัวคู่ วัดไคหยวน ไหว้เจ้าครบ เฮียงบู่ซัว ไต่ฮงกง ไฮ่ตังม่า สระเยี่ยมญาติ 2 วัน

รหัสทัวร์

CN_CZ00028

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

21 พ.ย. 66 - 19 มี.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

20,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Southern Airlines

ธ.ค. 66

20,999฿

05-10

20,999฿

12-17

20,999฿

19-24

20,999฿

26-31

ม.ค. 67

20,999฿

02-07

20,999฿

09-14

20,999฿

16-21

20,999฿

23-28

20,999฿

30-04ก.พ.

ก.พ. 67

21,999฿

06-11

21,999฿

13-18

21,999฿

20-25

21,999฿

27-03มี.ค.

มี.ค. 67

21,999฿

05-10

21,999฿

12-17

21,999฿

19-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

20,999

-

-

4,900

-

-

20

12 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

20,999

-

-

4,900

-

-

20

19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66

20,999

-

-

4,900

-

-

20

26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

20,999

-

-

4,900

-

-

20

02 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67

20,999

-

-

4,900

-

-

20

09 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67

20,999

-

-

4,900

-

-

20

16 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67

20,999

-

-

4,900

-

-

20

23 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67

20,999

-

-

4,900

-

-

20

30 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 67

20,999

-

-

4,900

-

-

20

06 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

13 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

20 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

27 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

21,999

-

-

4,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-ซัวเถา

Day : 2

ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม) - เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)-ถนนคนเดินเมืองซัวเถา

Day : 3

ซัวเถา-สุสานพระเจ้าตาก-เมืองแต้จิ๋ว-สะพานเซียงจื่อ-วัดไคหยวน-ซัวเถา

Day : 4

อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

Day : 5

อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

Day : 6

ซัวเถา- สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง