เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00น.

เราช่วยคุณได้

tripplanner-ying

Travel License : 11/09516

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส ทริปยุโรป 3ประเทศสุดคุ้ม 8วัน 5คืน

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส ทริปยุโรป 3ประเทศสุดคุ้ม 8วัน 5คืน

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส ทริปยุโรป 3ประเทศสุดคุ้ม 8วัน 5คืน

เที่ยว อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน ทริปยุโรป 3 ประเทศสุดคุ้ม พิชิตยอดเขาทิตลิส เยือนเมืองมรดกโลกกอลมาร์ และ สตราสบูร์ก เช็คอินมหานครปารีส

รหัสทัวร์

IT_SV00001

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

21 ก.พ. 67 - 29 พ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

67,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Saudia Airlines

ก.พ. 67

69,990฿

21-28

มี.ค. 67

67,990฿

15-22

67,990฿

27-03เม.ย.

เม.ย. 67

72,990฿

03-10

79,990฿

12-19

พ.ค. 67

72,990฿

01-08

72,990฿

15-22

72,990฿

29-05มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67

69,990

67,990

-

13,000

20,000

49,990

31

15 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

67,990

65,990

-

13,000

20,000

47,990

31

27 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67

67,990

65,990

-

13,000

20,000

47,990

31

03 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67

72,990

70,990

-

13,000

20,000

52,990

31

12 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

79,990

77,990

-

13,000

20,000

59,990

31

01 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

72,990

70,990

-

13,000

20,000

52,990

31

15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

72,990

70,990

-

13,000

20,000

52,990

31

29 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67

72,990

70,990

-

13,000

20,000

52,990

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

สนามบินคิงอับดุลอะซีช ประเทศซาอุดีอาระเบีย - สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศ อิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - ห้างแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองลูเซิร์น

Day : 3

เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ย่านชวาเน่นท์พลัทธ์- หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำธารน้ำแข็ง - สะพานแขวนทอดยาว - เมืองบาเชิล - เมืองเก่าบาเชิล - จัตุรัส Marktplatz

Day : 4

เมืองบาเชิล - เมืองกอลมาร์ - เมืองสตราสบูร์ก - มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก - ย่าน Little France

Day : 5

เมืองสตราสบูร์ก - เมืองแร็งส์ - มหาวิหารแห่งแร็งส์ - เมืองปารีส - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลิเซ่

Day : 6

เมืองปารีส - ทรอกาเดโร - วิวทิวทัศน์หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

Day : 7

เมืองปารีส - เอาท์เล็ท ลาวาเล่ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส - สนาม บินคิงอับดุลอะชีช ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tripplanner-ying

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง